5 תשובות
אם הישר מקביל סימן שלישר שאת רוצה למצוא יש את אותו השיפוע, ויש לך נקודה אז את מציבה במשוואת ישר
(Y-y1=m (x-x1
לישר המקביל יש את אותו השיפוע כמו הישר שאת צריכה למצוא, אז את מציבה את השיפוע ואת הנקוגה במשוואת הישר: y-y1=m (x-x1)
מה שהם אמרו ^^
הצבה ואת עושה משוואה למציאת הb
אם הבנתי נכון את השאלה
לישרים מקבילים בפונקציה הקווית יש אותו מקדם/שיפוע