6 תשובות
כשאין איקס אחד שתיים שווה.
אם היא עוקבית... שיש אפשר של המספרים זה כמו 2 ואח"כ 4 ואח"כ 6.
אם את צריכה עוד עזרה בשימחה
יואו גם אנחנו בדיוק לומדים את זה (:
אם יש יחס ישר בין ה Y לצד השני של המשווה (ויש רק כמה X בלי חזקה) - זה קו ישר.
אבל אם מעורבים גם X בריבוע - אז לא
y=mx+b זה הנוסחה שלה כמו:Y=5X+4
Y=3X-5
המבנה הזה הוא של פונקציה קווית

איקס אחד שתיים שווה.