3 תשובות
משוואה המקבילה למשוואה הזו היא משוואה שיש לה אותו שיפוע. אתה מוצא את השיפוע ואז מציב את הנקודה ומוצא את הb
את לוקחת את השיפוע של הפונקציה שיש לך שהוא 1-, ואת הנקודה שנתונה לך של הפונקציה שאת צריכה למצוא ומציבה בנוסחה של משוואת ישר.
(y-y1=m (x-x1
השיפוע של הפונקציה הנתונה הוא מינוס 1.
זה אומר שהשיפוע של הפונקציה הקווית המקבילה הוא גם מינוס 1.
מציבים את הנקודה בנוסחה המצורפת בקישור ביחד עם השיפוע ומקבלים את הנוסחה של הקו הישר.