2 תשובות
טווח
055
תלוי למה אתה צריך להשתמש במילה זו
הפירוש זה תחום אירגון תחום שדה תלוי האיזה הקשר של המשפט