תשובה אחת
הוא זה שיזם את הניסוי בבית ספר שלו כדי להסביר לתלמידים איך היטלר השפיע על הגרמנים וכו.. ואיך כל זה קרה בעצם

מצרפת לך קישור