5 תשובות
להמחיש לילדה ששאלה את השאלה איך בכזאת קלות נסחפים לתוך זה רק כדי להיות שייכים למשהו גדול ונעלה גם אם זה עלול לפגוע באחרים ובכל מי שלא כמוך, כדי להראות לה שזה יכול לקרות שוב.
שואל השאלה:
באילו כלים השתמש מר רוס כדי לעורר בתלמידוי מוטיבציה לניסוי?
אנונימית
לראות איך הנאצים הלכו אחרי היטלר בצורה עיוורת.
שואל השאלה:
דעתך
אנונימית
לפי דעתי כאילו? או משהו עובדתי?