2 תשובות
כן! כי בסופו של דבר אנחנו רוצים סדר יום וכיתה מאוחדת, והמשמעת מספקת את זה.
אנונימי
לדעתי, זה לא יעבוד על חלק מהתלמידים. הניסוי הזה בעצם סחף אחרים לחשוב בצורה אחת ולפעול בדרך אחת וזה גורם לאנשים שאין להם הרבה חברים או שהם מרגישים לא קשורים לחברה להצטרף למקום שהם מרגישים אליו תחושות שייכות. לעומת זאת הרבה תלמידים יזהרו מזה, כי הם יהיו ערניים להשלכות.
אולי אם הנחשול היה פועל רק במטרה של סדר ומשמעת קלה, ולא היה נסחף למה שהוא נסחף, זה היה עובד אצלנו.