3 תשובות
אני ראיתי אבל אין משטר דמוקרטי..
היה שליט אחד המורה כאילו
שואל השאלה:
את יודעת מה המסר שהמורה ביקש להעביר לתלמידיו?
המסר היה - לעמוד על שלך ולא להיסחף עם הגל