תשובה אחת
סדר והצלחה ביצועית מסחררת, מאחר ואי אפשר לערער את החלטות השליט