3 תשובות
מספר האטום נקבע על פי מספר הפרוטונים שבגרעין היסוד.
זה מספר הפרוטונים בגרעין של היסוד.
מספר הפרוטונים שיש בגרעין האטום
אנונימית