תשובה אחת
בקרה יכולה להיות השוואתית שבה את שמה מדדים שונים של חומר מסויים ובודקת את השפעתו על כמות של חומר ספציפי
או יכולה להיות חיצונית שהיא הוצאת הגורם המשפיע על הניסוי
לא הבתני כל כך.. זה שני דברים שונים מסקנה ותוצאה וכאלה... באיזה נושא זה בכלל?