6 תשובות
בקרה זה קבוצת ניסוי שאין בה את החומר הנבדק
בקרה היא שלילת השפעת משתנים שונים על תוצאותיו של הניסוי
שואל השאלה:
מה זה קבוצת ניסוי?
אנונימית
הבקרה/ביקורת זה הניסוי ללא הגורם המשפיע. לדוגמה: אם עושים ניסוי בהשקיה עם סוגי מים שונים הבקרה היא ההשקיה עם המים הרגילים. בחלק די גדול מהניסויים אי אפשר להוציא את הגורם המושפע ויש ביקורת השוואתית.
קבוצת ניסוי, זה למשל השפעת ריכוזי אלכוהול שונים על הכבד אז כל קבוצה זה כבד עם ריכוז אלכוהול שונה
קבוצת הניסוי היא קבוצה של נבדקים (לרוב זו קבוצה בגלל הצורך בחזרות) שעל כל קבוצה יש סוג טיפול שונה בהתאם לגורם המשפע. לדוגמה: בניסוי השקיה ממקורות מים, כל קבוצת ניסוי מקבלת סוג שונה של מים.
נ. ב מצטער על זה שאני לא ממש מדייק בהגדרות.