2 תשובות
בקרה זה קבוצת חומרים לניסוי בה אין את החומר הנבדק.
זה כדי להשוות בסופו של דבר.
בניסוי את בודקת את השפעת חומר א' על חומר ב'.
בבקרה לא קיים החומר שמשפיע.