2 תשובות
לא, בקרה זה קבוצת ניסוי שאין בה את החומר הנבדק.. בשביל להוכיח שבאמת מה שהשפיע על מה שקרה זה החומר שבדקו =)
בקרה היא להקנות תוקף למסקנות הניסוי לשלול הסברים חלופיים
אביבה ע