3 תשובות
הרבה דרכים-
תראה עם אחד הבסיסים ש: זויות מתאימות לא שוות, זויות צמודות סכומן שונה מ180
דברים כאלה
מראה שהזוויות לא מתאימות/מתחלפות
שואל השאלה:
אבל לא נתון לי זוויות