תשובה אחת
זה תלוי ברמות הדופק במאמץ. עבודה עם שעון דופק תתן הירכה של שרחפת קלוריות
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס