2 תשובות
נגיד תעשה מעשים טובים תלמד דברים קדושים אם אתה יכול תקפיד יותר על דברים כמו הליכות תפילה וכדומה מקוה שעזרתי בהצלחה (;
אל תנסה לקדש את עצמך בדרכים טובות אבל שיכולים להביא אותך לידי חטא אלא בדרכים טובות שלא יכולים להביא אלא רק לדברים הקדושים.

להיות קדוש לענד לא לעשות חטאים ועברות. לשמור על מצוות התורה ולעשות מעשים טובים.. גם אם זה קשה וגם אם זה נראה בלתי אפשרי.
זאת הדרך. לשמור על כבוד עצמי ולא לזלזל בעצמך.
תתנהג כמו אדם מכובד.
תעבוד על המידות שלך שיהיו לל מידות טובות ומתוקנות.
והרבה והרבה תפילות.

דרך אגב הספר מסילת ישרים נותן הדרכה מהתחלה ועד סופו איך להגיע לקדושה. תלמד את הספר

בהצלחה אחי