4 תשובות
עד לפני חצות היום, ואסור
. צריך מיד אחרי שחרית. והקידוש הזה יותר גבוה משל הערב.
שואל השאלה:
מה הכוונה יותר גבוה?
אנונימית
בחשיבותו
שואל השאלה:
תודה
אנונימית