תשובה אחת
אם אין אף גבר בבית שיקדש במקומה אז מותר.. גם הבן שלה (שעבר גיל מצוות) יכול לקדש..