5 תשובות
זה קיצור למילה though. שפירושה זה למרות זאת, אף על פי...
אף.
בהקשר של: אני הולך לבית ספר על אף שאני חולה.
אני לא מכירה את המילה הזו - אבל לפי ההגיון הכוונה היא קיצור למילה though - למרות ש...
אני לא ממש יודעת להסביר, אבל אף זה נכון...
נגיד בדוגמא מהקישור:
Jeez like I saw this dude fall but he was ok, lolololol. Ouch tho!

אז זה כאילו (בתרגום זה יישמע נורא)
ג'יז ראיתי את הבחור הזה נופל אבל הוא היה בסדר, לול. אבל אאוץ'!
משהו כזה.. אף, למרות, אבל..
אף, למרות, אבל.