8 תשובות
זה קיצור של although שזה בעברית למרות זאת
THO זה THOUGH
זה אומר אבל
או כשמציבים עובדה
אנונימי
שואל השאלה:
אתם יכולים להביא משפט דוגמה?
אין though יש although תבדוק בגוגל זה פשוט קיצור
יש הבדל בין THOUGH לALTHOUGH
גם לפי פרושים במילון THOUGH אף על פי ש
וALTHOUGH למרות
אנונימי
הקישור הוכיח עוד יותר שאין הבדל ההבדל הקטן היחיד הוא שalthough יותר רישמי
ובכלל מה ההבדל "בין אף על פי כן " לבין "למרות" שניהם מילות ניגוד בעל אותה המשמעות
למעשה שניהם מילות ויתור לא ניגוד.

Although ו Though הם אותו הדבר, אך בסוף משפט אפשר להשתמש רק ב though.
.She knew all her friends would be at the party
.She didn't want to go, though

Even though משמש לשם הדגשה.
She didn't want to go, although/ though /even though
.she knew all her friends would be there

tho זה קיצור בכתיבה ל though.
שואל השאלה:
הבנתי, אבל לא הבנתי מה המשמעות של זה? נגיד: =היא לא רצתה ללכת, אם כי she didnt want to go, tho