2 תשובות
thought זה THINK בעבר, יש כמה פעלים באנגלית שבעבר משמיטים את האותיות של הפועל ושמים OUGHT אשמח לפרח
שואל השאלה:
לא התכוונתי לtought את זה אני כבר יודעת סורי.. זה בלי T וזה סלנג
אנונימיתת