2 תשובות
ללא תגובה (?)
ללא תוכן, בדרך כלל בהודעות באתרים שיש להם כותרת ואת תוכון ההודעה, אז הודעות שהן רק כותרת יהיו עם ל"ת בסוף המשפט