5 תשובות
כל עוד עברת כן
אכן.
מעל 56 נחשב שעברת אז כן
באותו הנושא: