42 תשובות
תנך - 100.
87 אנגלית
אנגלית-94
HOH
תנך - 55.
75 בספרות
85 אנגלית
ספרות 85.
74 בעברית
מתמטיקה 17
71 מתמטיקה
תנ"ך בגרות - 100
100 בביולוגיה
מאה בפיזיקה והווiוו
100 באנגלית
95 אנגלית
86 - הבוחן על עבודת החקר. מדעים.

אני זכרתי שזה היה 87 אבל אוקי._.
היסטוריה 91
83 ערבית
81 במגמה
אם לא במגמה אז 74 באיכסטוריה
100 בכימיה
ואאה ואאה כולם פה מעל 85 ורק אני 17 במתמטיקה
מי עשה מינוסים לכל מי שיש לו ציון גבוה? -_-
95 במבחן בתנך
90 תיירות (המגמה שלי)
כיאלו רק אני חרא ציון?
66 היסטוריה
8 מתמטיקה
88 תנך
מחר אני מקבל מבחן במתמטיקה 90 אחוז שזה 100
5 יח"ל כיתה יא
תנך 95
לא הגשתי את העבודה אז קיבלתי 1
המורה אומר שאף אחד הוא לא אפס
93 אין היסטורי
98 מתמטיקה 5יח"ל
95, מתמטיקה.
100 אנגלית
97 אומנות
איזה דיליי
אם כבר כותבים שוב אז...
88 בביולוגיה
אנונימיתנדחפת(:
מגן 94 מתמטיקה