4 תשובות
תנך:84
ספרות:89
לשון:80
תנ"ך 5 יח"ל סופי:91.
תושב"ע 5 יח"ל סופי:80.
מחשבת ישראל 2 יח"ל סופי:88.
אמנות 5 יח"ל סופי:97.
אזרחות 2 יח"ל סופי:90.
וזהו חח כל השאר כבר קיבלתי לפני שנה או לפני חודשיים..
ואין יותר בגרויות!
ערבית סופי 80
אזרחות סופי 88
ספורט סופי 80

בגרויות אחרונות
תנך: 72
תושבע: 74
עברית: 63
היסטוריה: 77