5 תשובות
מלאנתה זמן אל תצפה
ניראלי חודשיים גג שלוש חודשים...
4-5 חודשים
תחילת שנה הבאה?! אל תצפה צפיות
חצי שנה בערך