תשובה אחת
אם אני לא טועה בהיסטוריה אפשר להיכשל, בתנאי שהשאר עוברים את השישים ואת ב2 מגמות/ יותר מהיחידות בסיס