3 תשובות
לא.
מוסדות ממשלתיים עובדים חצי יום.
הרוב פתוח..