4 תשובות
ערב יום הזיכרון נסגרות
יום הזיכרון פתוחות
שואל השאלה:
באיזה שעה הם נסגרוץ בערך?
אנונימית
שואל השאלה:
יום למחרת יום האצמאות לא?
אנונימית
נכון