6 תשובות
לא
לא, למה שיהיה?
יש צפירה רק ביום השואה וחללי צה''ל ועוד משהו.
זה שראש הממשלה נרצח לא אומר שצריך לעשות צפירה לזכרונו.
לא