9 תשובות
כן
אנונימית
לא... זה סתם יהרוס לי את הטיול אני כל דבר אשאל את עצמי "זה בסדר לעשות קניות?" או דברים כאלה...
אנונימית
לא חושבת
היום הזה די קשה לי
אולי, אני לא חושבת שזה אומר שאני חסרת כבוד, אני לא חייבת להתאבל ולבכות בשביל לדעת שאני מכבדת את החללים. כבוד לא חייב להתבטא אצל כולם רק לפי מענה למוסכמות חברתיות של אותו היום. בתוכי אני מכבדת את החללים כל ימות השנה, וזה לא חייב להתבטא באם אני עונה על נהגים מסוימים או לא.
אנונימית
זה עניין של השקפה. אני מכבדת לחלוטין אם לא חושבים כמוני, אפילו מבינה, אבל אני חושבת על זה קצת אחרת. לפי איך שאני מסתכלת על דברים לתאריכים ספציפיים בימות השנה אין משמעות, אלא להסטוריה עצמה לבדה. מה גם שאין לי זיקה לחללי צה"ל ורגשות מאוד מקושרים, אני כן מכבדת אבל לא מרגישה צורך להתאבל.
שכל משפחה וכל אדם ינהג איך שמתאים לו.
אנונימית
אפילו אם רציתי לא יכולתי.
כל שנה עוד מלפני שנולדתי המשפחה שלי הולכת לקבר של קרוב משפחה שלי שנהרג:(
אנונימית
לא, טיפת כבוד זה יום לאנשים שהצילו אותנו והקריבו את חייהם למעננו.