7 תשובות
חסר לך נתון
צריך לבנות משוואה ואי אפשר לבנות פה. אם היו נותנים לך תנאי כמו כמה תלמידים יש בסהכ אז היה אפשר לבנות פה משהו אבל אין.
אנונימית
חסר לך נתון
אי אפשר לבנות משוואה
שואל השאלה:
נכון... שכחתי להוסיף.. יש בסה"כ 88 תלמידים בשכבה.
אנונימית
88= (a+a+3+5 (a+3
2a+3+5a+15=88
7a+18=88
עושים 88 פחות 18
7a=70
מחלקים ב 7
a=10
אנונימית
לחבר את הכל = 88
a עם a
מספר עם מספר
ואז יוצא לך
7a+18=88
ז"א
7a=70
a=10
מכאן מסיקים:
ט1 10 תלמידים, ט2 13, ט3 65.

תודה על הפרח!