12 תשובות
12
12.
12.
ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר.
יש בשנה 1 12 חודשים
יש בשנה 1 לועזית 12 חודשים ו בעיברית יש פעם ב 3 שנים 13
12