6 תשובות
שנתיים
שנתיים.
כל שנה זה 12 חודשים
אמ שנתיים? חשבון אחשלי
12+12
בשנה יש 12 חודשים
מה שאומר שבשנתיים יש 24
שנתיים