4 תשובות
מיוני עד ספטמבר זה קיץ, מאוקטובר עד נובמבר זה סתיו, מדצמבר עד מרץ זה חורף, מאפריל עד מאי זה אביב.
21 ביוני, יולי, אוגוסט, 21 בספטמבר = קיץ
21 בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, 21 בדצמבר = סתיו
21 בדצמבר, ינואר, פברואר, 21 במרץ = חורף
21 במרץ, אפריל, מאי, 21 ביוני = אביב
ספטמבר, אוקטובר, נובמבר (חודש תשיעי עד 11) - סתיו
דצמבר, ינואר, פברואר (חודש 12 עד שני) - חורף
מרץ, אפריל, מאי (חודש שלישי עד חמישי) - אביב
יולי, יוני, אוגוסט (חודש שישי עד שמיני) - קיץ
שואל השאלה:
בזה היסתפקתי, תודה לעונים.
אנונימי