8 תשובות
פבואר
רק ב-פברואר.
פברואר
Aro
ל 12 חודשים
בפברואר כל 4 שנים יש 29 ימים ולא 28
בכולם יש 28 ימים (לפחות)..
רק 28 ימים? יש רק לפברואר.
ובכול 4 שנים יש לחודש פברואר 29 ימים.
לכול שאר החודשים יש עד 30 ימים.