3 תשובות
3) תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיון, תמוז, אב, אלול
3...
אי אפשר לשכוח את זה כשהופ ילדות ישראלית מושמע ברקע כל היום
3 ^^ וואו לגמרי! שרתי את השיר כדי לבדוק חח