תשובה אחת
כן.. אם קיבלת 3 ג' אז את חוזרת כאילו ביום שני