2 תשובות
כן, תהיי חייבת להוציא אחרי 12
לפי החוק החדש כן. הגימל הראשון תקף כבר באותו יום.
באותו הנושא: