2 תשובות
אתה יודע שגימלים לא בטוח יעזרו לך, יכולים לא להחשיב אותם על מניין הריתוק ובכך רק דחית אותו קצת
שואל השאלה:
שאני מוציא גימלים הריתוק ממשיך