3 תשובות
נראלי שני
שלישי בוודאות
ביום שלישי.
גימל אחד לשני, ואחד לראשון.