3 תשובות
ביום שלישי.
גימל אחד לשני, ואחד לראשון.
שלישי בוודאות
נראלי שני