2 תשובות
מהנדס
רואה חשבון מקבל סכום נחמד גם
ורואה חשבון זו עבודה קלה טילים במיוחד למי שמבין את הנושא היטב
מהנדס ברור