3 תשובות
נסי כאן אולי..

http://www.moital.gov.il/cmstamat/Rsrc/Mehandesim/Mehandesim.html
שירה
תנסי בקישור הבא: יש להזין ת"ז 9 ספרות...

http://www2.moital.gov.il/WebServicesHandlers/EngineersAndArchitects.aspx
אריה
כנסי לקישור הרצ"ב.
א.א
באותו הנושא: