3 תשובות
מתוך ויקפדיה
מהנדס הוא אדם העוסק בהנדסה.
תפקידו של המהנדס הוא ליישם את ההתקדמות המדעית והטכנולוגית שהושגה בתחומים שונים על ידי אנשי מדע ומחקר, לצרכים שונים, בדרך כלל מסחריים, צבאיים, רפואיים וכו'.
המהנדס בדרך כלל מאפיין את הבעיה ההנדסית שלפתרונה הוא נצרך, כולל הצרכים והמגבלות, ועל סמך הידע שלו וניסיונו נותן פתרון תכנוני סביר (אך לאו דווקא אופטימלי) לבעיה זו.
בשונה מהחוקר המדעי, המהנדס מתבסס לא רק על ידע מתמטי ומדעי, אלא גם על ידע אמפירי בתחומו, על "כללי אצבע" ועל פרקטיקות מקובלות, כדי למצוא פתרון שיהיה לא רק נכון, אלא גם כלכלי (כלומר שעלויות הייצור שלו יהיו סבירות, יהיה ניתן לאחזקה נוחה וכו'). כך למשל, אם הכימאי ינסה למצוא נוסחה לחומר שייתן תכונות מסוימות, ויסנתז אותו במיליגרמים במעבדה, הרי מהנדס כימיה ינסה למצוא איך לייצר טונות של אותו החומר בצורה כלכלית במפעל.
אדם שמקצועו הוא הנדסה, בעל השכלה מקיפה בתחום טכני, כגון הקמת מבנים, הפעלת מכונות, ייצור, תכנות וכד'; אינג'ניר.
מהאינטרנט

אדם שמקצועו הוא הנדסה, בעל השכלה מקיפה בתחום טכני, כמו הקמת מבנים, הפעלת מכונות, ייצור, תכנות.