4 תשובות
נשימה תאית היא התהליך המשמש להכנת מאגרי אנרגיה זמינה לשימוש בייצורים חיים.
נשימה תאית הוא תהליך המתבצע בכל תא ותא בגופם של כל היצורים החיים. באמצעות תהליך זה כל תא ותא מבצע את אחת מפעולות החיים החשובות ביותר שהיא הפקת אנרגיה מהמזון.
המגיבים של התהליך הם סוכר המגיע מהמזון וחמצן המגיע לתא הודות לתהליך חילוף הגזים. התוצרים הם פחמן דו חמצני שנפלט בנשיפה, ומים שמנוצלים בתא לתהליכים שונים.
מקווה שעזרתי, אין לי מושג מהו המושג השני
המושג השני הוא חילוף גזים, שזה בעצם העברה של חמצן מהתא לזרם הדם או מזרם הדם אל התא. התהליך מתבצע אודות לכדוריות הדם האדומות.
אפשר להבין בקלות מה השוני. כאן מדובר בחילוף, בעוד שבנשימה תאית מדובר בתהליך כימי של ממש.
אנונימית
חילוף גזים מתבצע בעקבות מפל רכוזים, הפרשי לחצים
כלומר ברגע שיש ריכוז גבוה בדם של חמצן ובתאים נמוך יהיה מעבר של החמצן לתאים ופדח מהתאים לדם..
כנל בין הנאדיות לריאות ומשם לבחוץ הכל תלוי הפרש לחצים