4 תשובות
נשימה תאית מתרחשת במטיכונדריה, בתהליך גלוקוז וחמצן הופכים לפד''ח, מים ואנרגיה.
פוטוסינתזה מתרחשת בכלורופלאסט, בהתליך יש שימוש במים, פד''ח ואור שהופכים לחמצן וגלוקוז.
בנשימה תאית הצמח קולט חמצן ופולט פד"ח
בפוטוסינתזה הצמח קולט פד"ח ופולט חמצן
שואל השאלה:
לא מצליחה למצוא בזה שום היגיון
אנונימית
איזה חלק את לא מבינה?