2 תשובות
נשימה תאית זהו תהליך המתרחש בכל סוגי התאים, במהלכו מתחמצנות מולקולות אורגניות תוך כדי שחרור אנרגיה, שחלקה נפלט בצורת חום וחלקה נאגר במולקולות עתירות אנרגיה.
נשימה תאית היא התהליך המשמש להכנת מאגרי אנרגיה זמינה לשימוש בייצורים חיים.

הנשימה התאית מתרחשת בתוך תא. בתהליך הנשימה התאית מפורקות תרכובות אורגניות, בעיקר פחמימות אותן צרך ("אכל") האורגניזם קודם לכן; האנרגיה המשתחררת עם פירוק התרכובות משמשת להרכבת הנוקלאוטיד ATP - "מטבע האנרגיה" של כל היצורים החיים.