3 תשובות
נשימה תאית היא התהליך המשמש להכנת מאגרי אנרגיה זמינה לשימוש בייצורים חיים. הנשימה התאית מתרחשת בתוך תא.

נשימה פיזיולוגית: בבעלי חיים זהו תהליך קליטת האוויר וחילוף הגזים המתרחש בריאות
נשימה תאית מתרחשת בכל תא ותא ובראות זה מערכת שלימה
נשימה תאית זה תהליך מטאבולי שבו התא מפיק אנרגיה מגלוקוז וחמצן, ונשימה בריאות זה שחלוף גזים מהאויר - קליטת חמצן ופליטת חמצן דו פחמני. (החמצן שנקלט בריאות מועבר מנאדיות הריאה לדם ומשם אל התאים ששם הוא משמש לביצוע הנשימה התאית)
אנונימית