7 תשובות
כל הזמן
שואל השאלה:
התשובות הן
a. רק בלילה
b. כאשר הם לא ניזונים
c. תלוי, האם חסר להם מזון או שיש להם מזון
d. רק באור
e. ביום ובלילה
רק באור
ביום ובלילה, יענו כל הזמן.
כל הזמן, ממה שאני יודעת.
התשובה היא e, גם ביום וגם בלילה.
כל הזמן